Kültür Varlıkları kategorisi için 21 sonuç bulundu.


KONYA ASAR-I ATİKA MÜZESİ

Anadolu’da açılan ilk resmî müze.


SAHİP ATA VAKIF MÜZESİ

Vakıflara bağlı cami ve mescitlere ait tarihî eserlerin sergilendiği müze.


HANLAR

Şehir merkezindeki tarihî konaklama ve ticaret mekânları.


SIRÇALI MEDRESE MEZAR ANITLARI MÜZESİ

Karamanoğulları ve Osmanlı dönemlerine ait mezar taşlarının sergilendiği müze.


SİLLE ŞAPELİ

(Zaman Müzesi) Osmanlı Dönemi eseri.


İNCE MİNARE TAŞ VE AHŞAP ESERLER MÜZESİ

Müzeye dönüştürülen Türkiye Selçuklu Dönemi yükseköğretim kurumu.


İSTASYON BİNASI (Eski Gar)

Geç Dönem Osmanlı eseri.


KOYUNOĞLU ŞEHİR MÜZESİ VE KÜTÜPHANESİ

Belediyeler tarafından kurulan özel müzelerin öncüsü.


MEVLÂNA KÜLTÜR MERKEZİ

Açık sema alanı, sema ve konferans salonları, idari bölümler, kütüphane, mescit ve diğer müştemilattan oluşan külliye.


TEKEL (İNHİSARLAR) İDARE BİNASI

Birinci Ulusal Mimarlık Dönemine ait bir kamu binası.