Musîki kategorisi için 25 sonuç bulundu.


MEVLEVİ MÜZİĞİ

(Mevlevi Ayin-i Şerifi) Mevlevi ayinleri esnasında icra edilen musiki.


MUSİKİ

Konya’da musiki kültürü, musiki eğitimi ve ilgili kuruluşlar.


NEY

Klasik Türk müziğinde ve özellikle tekke müziğinde yer alan, kamıştan üflemeli bir çalgı.


SAZ ŞAİRLERİ

Konya’da dünden bugüne âşıklık geleneğini yaşatanlar ve bunlar üzerine yapılan çalışmalar.


ÖZDEMİR, AHMET(Kör Ahmet)

(1933-06.09.2016) Mahallî müzik sanatçısı, bestekâr, meddah.