Medreseler kategorisi için 74 sonuç bulundu.


ALTINÇEŞME MEKTEBİ

Osmanlı Döneminde açılan bir ilköğretim kurumu.


ALTUNABA/İPLİKÇİ/ALTUNBA MEDRESESİ

Türkiye Selçukluları Dönemi yükseköğretim kurumu.


BEDREDDİN MUSLİH MEDRESESİ

(SIRÇALI MEDRESE) Türkiye Selçuklu Dönemi eseri.


ASKERÎ RÜŞTİYE MEKTEBİ

Osmanlı Dönemi orta dereceli askerî eğitim kurumu.


ÇOLAK HACI ALİ MEDRESESİ

Osmanlı Dönemi yükseköğretim kurumu.


BİÇYEMEZ (BİTYEMEZ)/ADANALI ÖMER EFENDİ MEDRESESİ

Osmanlı Dönemi eğitim kurumu


DARÜLHİLAFETİLALİYYE MEDRESESİ KONYA ŞUBESİ

1915-1924 arası faaliyet gösteren yeni tip resmî medrese.


DARÜLİRFAN MEKTEBİ

Osmanlı’nın son döneminde özel bir eğitim kurumu.


BOLAY, HACI İSA RUHİ

Müderris. (1297/1880-1954)


BURHAN-I TERAKKİ MEKTEBİ

Osmanlı’nın son döneminde bir ilköğretim kurumu.