Ticari Kuruluşlar kategorisi için 35 sonuç bulundu.


ALTINOVA TARIM İŞLETMESİ

Konya'nın en büyük tarım işletmesi.


GÖZLÜ TARIM İŞLETMESİ

Ziraat ve hayvancılığı geliştirme ve üretim faaliyetlerinde bulunulan bir tarım kuruluşu.


KONYA TİCARET BORSASI (KTB)

Osmanlı Döneminden günümüze ticaret ve tarım ürünlerinin işlem gördüğü kuruluş.


KONYA TİCARET ODASI (KTO)

I. Meşrutiyet sonrası kurulan Konya’nın en eski ticaret teşkilatı.


ŞİRKETLER

I. Dünya Savaşı sonrası Konya merkezli olarak kurulan anonim ortaklıklar.


ŞİRKETLER

Konya Anadolu Alet-i Ziraiye ve Sınaîye Anonim Şirketi


ŞİRKETLER

Konya Anadolu Millî Mahsulât Şirketi


ŞİRKETLER

Konya Attariye Osmanlı Anonim Şirketi


ŞİRKETLER

Konya Ayakkabıcılar Osmanlı Anonim Şirketi


ŞİRKETLER

Konya Belediyesi Atlı Tramvay Şirketi