Alimler ve Veliler kategorisi için 88 sonuç bulundu.


ABİDİN PAŞA

Osmanlı devlet adamı, Mesnevi şarihi. (1843-1906)


ADİL EFENDİ (HACI, MÜSEVVİTZADE)

Müderris, Adliye Medresesinin kurucusu. (1205/1790-1285/1868)


AĞAZADE ALİ RIZA EFENDİ

Müderris, hattat. (1281/1865-1937)


AĞRISLIZADE TEVFİK EFENDİ

Müderris. (1881-1932)


AHİ AHMET ŞAH

Ahi şeyhi, tüccar. (ö. 697/1298)


AHİ BABA

Debbağ esnafının şeyhi.


AHİ NATUR

Baha Veled’in müridi.520/1126-(634/1236)


AHMET FAKİH

Anadolu’da, çoğu XIII. yüzyılda yaşamış bazı mutasavvıf ve şairlerin taşıdıkları ortak ad ve mahlas.


AHMET KUTSİ EFENDİ (TOPBAŞZADE)

Müderris, muhaddis ve hattat. (1810[?]-1889)


AHMET ZİYA EFENDİ (ŞEYHZADE)

Müderris, şair. (1877-1923)