Alimler ve Veliler kategorisi için 88 sonuç bulundu.


KARA HACI MUSTAFA EFENDİ

Müderris, Hadimi’nin babası. (ö. 1147/1734-35)


KASIM HALİFE

Şeyh Aliyyüssemerkandi’nin halifesi, vakıf sahibi.


KAŞIKÇI ALİ RIZA EFENDİ

Mutasavvıf, şair. (1883-1969)


KEÇECİZADE MUSTAFA EFENDİ

Müderris, kadı. (ö. 1689/1767)


KONEVİ, ALÂEDDİN

(Ebü’l-Hasen Alâüddin Alî b. İsmâîl b. Yûsuf el-Konevî et-Tebrîzî) (668/1270-729/1329) Şafii fakihi ve kadılkudatı.


RASİH EFENDİ

Müderris, mutasavvıf. (ö. 1934)


HACI VEYİS (KURUCU) EFENDİ

Müderris. (1858-1935)


HACI VEYİSZADE HACI İBRAHİM EFENDİ (KURUCU)

Müderris.(1308/1892-1945)


HACI VEYİSZADE HACI MUSTAFA SABRİ EFENDİ (KURUCU)

Müderris, Konya’nın dinî hayatını derinden etkileyen önemli bir şahsiyet. (1887-1960)


HADİMÎ EBU SAİT MUHAMMED

(Ebû Sa’îd Muhammed bin Mustafâ el-Hâdimî) Âlim, mütefekkir, fakih, mutasavvıf ve şair. (ö. 1176/1762-63)