Alimler ve Veliler kategorisi için 88 sonuç bulundu.


İRFANİYE MEDRESESİ

Osmanlı Dönemi yükseköğretim kurumu.


KULU, FAHRİ

Müderris, mutasavvıf. (1297/1881-1950)


LADİKLİ HACI AHMET AĞA (HÜDAİ)

Gazi, veli. (1303/1887-08.06.1969)


MEMİŞ EFENDİ

(Muhammet Kutsi el-Bozkıri) (1784-1852) Müderris, Nakşî-Halidî şeyhi.


MUHAMMED BAHAEDDİN EFENDİ

Nakşibendî-Halidî şeyhi, âlim, müderris, yazar. (1250/1834-1324/1906)


SİVASLI ALİ KEMALİ EFENDİ

(1853-1920) Müderris, yazar.


ŞEYH HACI ABDULLAH EFENDİ (SEYDİŞEHİRLİ)

Müderris, mutasavvıf. (1222/1807-1903)


ŞEYH HALİLÎ

Mutasavvıf, şair. (ö. 998/1589)


ŞEYH İBRAHİM TACEDDİN EFENDİ

Mutasavvıf. (ö. 872/1467)


TEMİMÎ, TAKIYYÜDDİN B. ABDÜLKADİR

(Takıyyüddin b. Abdilkadir et-Temimî ed-Dari el-Gazzi el-Mısri) (950/1543-1010/1601) Hanefi fıkıh âlimi, kadı ve biyografi yazarı.