Alimler ve Veliler kategorisi için 88 sonuç bulundu.


ÇUMRALI HACI ABDURRAHMAN EFENDİ

Müderris, hattat (ö. 1307/1889)


DEDE GARKIN/KARKIN

(XIII. yüzyılın ilk yarısı) Babailerin atası, Vefaiye halifesi.


DİDİĞİ (DEDİĞİ) SULTAN

Menkıbevi bir Horasan eri. (ö. 550/1156?)


BOZKIRLI MUSTAFA (PARLAKTÜRK) EFENDİ

Fıkıh bilgini. (1331/1915-1979)


BURHANEDDİN MUHAKKIK-I TİRMİZÎ

Mevlâna’nın hocası. (561/1165-66 - 638/1240)


EBUBEKİR NİKSARİ

(Cavlaki) (ö. 1273’ten sonra) Kalenderî şeyhi.


EBU İSHAK KAZERUNİ

(352/963-426/1034) Âlim, veli ve İshakiyye/Kazeruniyye tarikatının kurucusu.


EBULABBAS KONEVİ

(Ahmet bin Mesut bin Abdurrahman) (ö. 732/1332) Fıkıh âlimi, müderris, müellif.


EDEBALİ (EDEBALI)

Müderris, mutasavvıf, ilk Osmanlı müftü ve kadısı. (ö. 726/1325-26)


CEMALEDDİN İSHAK-I KARAMANÎ

Cemali ailesinden II. Bayezit dönemi Halvetiye şeyhi. (ö. 953/1526)