Alimler ve Veliler kategorisi için 88 sonuç bulundu.


ATEŞBAZ-I VELİ MAKAMI

Mevlevilik eğitimi makamı.


AKŞEHİRLİ SADİ ÇELEBİ

Müderris. (ö. 957l/1550)


BAHÇIVAN, AHMET

(Takva) (1323/1907-1975) Matbaacı, Selçuk ve Yeni Meram gazetelerinin kurucusu.


ALİ RIZA KUTSİ EFENDİ

Mutasavvıf, din bilgini. (1882-1956)


BARAK BABA

Babai hareketi mensubu Kalenderi şeyhi.


ÇİMİLİ AHMET FEVZİ FENDİ

(Küçük Çimili Hoca) (1856-1952) Din âlimi.


ÇİMİLİ HACI AHMET EFENDİ

(Büyük Çimili Hoca) (ö. 1326/1908) Müderris, şeyhülkurra.


BEYŞEHİRLİ AHMET ŞAKİR EFENDİ

Müderris. (1266/1850-1919)


BEYŞEHİRLİ HASAN ÇELEBİ

Müderris, kadı. (ö. 960/1553)


BEYŞEHİRLİ ÖMER (TEKİN) EFENDİ

Müderris, Cumhuriyet Dönemi Konya müftüsü. (1298/1881-1967)