Alimler ve Veliler kategorisi için 88 sonuç bulundu.


TEVFİK EFENDİ (SEYDİŞEHİRLİ)

Müderris. (1855-1920)


TİLİMSANİ, AFİFÜDDİN

(Ebü’r-Rebî’ Afîfüddîn Süleymân b. Şemsiddîn Alî b. Abdillâh el-Kûmî et-Tilimsânî) (610/1213-690/1291) Ekberiyye mektebine mensup sufi müellif.


TOPBAŞ, MUSA

(1917-1999) Nakşibendî-Halidî şeyhi.


UBEYDULLAH EFENDİ

(1252/1837-1298/1881) Müderris, Nakşî şeyhi.


ÜNSEL, AHMET (Tapucu Ahmet Efendi)

(1308/1892-1968) Son dönem feraiz bilgini.


KONEVİ EBULABBAS

(Ahmet bin Mesut bin Abdurrahman) (ö. 732/1332) Fıkıh âlimi, müderris, müellif.


YAYLALI, MEHMET KÂMİL

(d. 16.03.1933-ö. 07.08.2020) İlahiyatçı, yazar.


HASAN HÜSEYİN VAROL

(1934-2023) Vakıf kurucusu, kurra hafız.