Belediye Başkanları kategorisi için 18 sonuç bulundu.


ÂŞIK ŞEM’Î

(1198/1783-1255/1839) Halk şairi.


ARAPKİRLİZADE HACI MUSTAFA EFENDİ

Osmanlı Dönemi Konya belediye başkanı. (ö. 1336/1920)


BELEDİYE TEŞKİLATI

Konya’da mahallî yönetimin tarihçesi.


AŞÇIGİL, İBRAHİM

Konya belediye başkanı. (1335/1919-25.10.1997)


BİLGİN, MUSTAFA SIDKI

Hukukçu, Konya belediye başkanı. (12.05.1923-03.04.2011)


BURHANZADE SEYYİT MEHMET RIZA EFENDİ

Osmanlı Dönemi Konya belediye başkanı. (1258/1842-43-1321/1905)


GEVRAKİZADE HACI VEHBİ EFENDİ

Müderris, Cumhuriyet Dönemi Konya müftüsü. (ö. 1939)


HACI ALİ EFENDİ

Osmanlı Dönemi Konya belediye başkanı.


HACI FASİH EFENDİ

Osmanlı Dönemi Konya belediye başkanı ve mebusu. (ö. 1301/1884)


HACI ŞERİF EFENDİ

Osmanlı Dönemi Konya belediye başkanı