Türkiye Selçuklu Sultanları kategorisi için 24 sonuç bulundu.


ALÂEDDİN KEYKUBAT I

Türkiye Selçukluları sultanı. (ö. 634/1237)


ALÂEDDİN KEYKUBAT II

Türkiye Selçukluları sultanı.


ALÂEDDİN KEYKUBAT III

Türkiye Selçuklularının son sultanı. (ö. 1303)


ARGUNŞAH b. KILIÇARSLAN II b. MESUT I

II. Kılıçarslan’ın oğlu ve Amasya meliki.


BERDULİYE HATUN

II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in hanımı ve II. İzzeddin Keykavus’un annesi.


GÖMEÇ HATUN

Türkiye Selçuklu Sultanı Rükneddin Kılıçarslan’ın hanımı.


KEYHÜSREV I

(ö. 607/1211) Türkiye Selçuklu sultanı. (Saltanatı: 1192-1196, 1205-1211)


KEYHÜSREV II

(ö. 643/1246) Türkiye Selçuklu sultanı. (Saltanatı: 1237-1246)


KEYHÜSREV III

(ö. 682/1283-84) Türkiye Selçuklu sultanı. (Saltanatı: 1266-1282)


KEYKAVUS I

(ö. 616/1220) Türkiye Selçuklu sultanı. (Saltanatı: 1211-1220)