Konya Tarihi kategorisi için 117 sonuç bulundu.


KONYALI, İBRAHİM HAKKI

(1896-20.08.1984) Tarihçi, kitabe uzmanı, şehir tarihi yazarı, gazeteci ve müzeci.


KURUÇEŞME HANI

Türkiye Selçuklu Dönemi eseri.


KUTLU MELEK HATUN

Karamanoğulları Döneminde yaşamış hayır sahibi bir kadın.


KÜRKÇÜ HAMAMI

Karamanoğulları Dönemi eseri.


MUİNÜDDİN SÜLEYMAN PERVANE

Türkiye Selçuklularının ünlü devlet adamı. (ö. 1277)


MÜBARİZEDDİN ARMAĞANŞAH

Atabeg, üstadüddar ve subaşı olarak görevler yapan Türkiye Selçuklu emiri. (ö. 638/1241)


MÜBARİZEDDİN BEHRAMŞAH

Türkiye Selçuklu Dönemi devlet adamı. (ö. 1223)


MÜBARİZEDDİN ÇAVLI

Türkiye Selçuklu Dönemi devlet adamı. (ö. 1243[?])


MÜBARİZEDDİN ERTOKUŞ

Türkiye Selçuklu Dönemi devlet adamı. (ö. 1237[?])


MÜHEZZİBÜDDİN ALİ

Türkiye Selçuklu Dönemi devlet adamı. (ö. 1244-45 [?])