Konya Tarihi kategorisi için 117 sonuç bulundu.


KIZILÖREN HANI

(Emir Kandemir Hanı) Türkiye Selçuklu Dönemi eseri.


KIZILÖREN KÜÇÜK HAN

Türkiye Selçuklu Dönemi eseri.


KİREMİTLİ HAN

Osmanlı Dönemi eseri.


PERVANEOĞULLARI

Muinüddin Süleyman Pervane’nin oğlu Muinüddin Mehmet tarafından Sinop merkez olmak üzere kurulan Türk beyliği. (1277-1322)


PİR AHMET BEY

Karamanoğulları beyi. (ö. 1474)


HACI VEYİSZADE AİLESİ

Köklü bir aile.


SADEDDİN KÖPEK

Türkiye Selçuklu Dönemi devlet adamı. (ö. 636/1238-39 [?])


SAHİP ATA (Fahreddin Ali)

Türkiye Selçuklu veziri. (ö. 687/1288)


SAHİP ATAOĞULLARI

Türkiye Selçuklu Veziri Sahip Ata’nın (ö. 687/1288) oğulları ve torunları tarafından Afyonkarahisar ve çevresinde kurulan beylik (1275-1341).


SEYFEDDİN AY-ABA

Türkiye Selçuklu Dönemi sultanlar emiri, çaşnigir ve atabey. (ö. 1224)