Konya Tarihi kategorisi için 117 sonuç bulundu.


NICHOLSON, REYNOLD ALLEYNE

Tasavvuf tarihi araştırmalarıyla tanınan İngiliz şarkiyatçısı. (19.08.1868-27.08.1945)


NİZAMEDDİN HURŞİT

IV. Rükneddin Kılıçarslan dönemi veziri. (ö. 1257)


ŞEMSEDDİN HASOĞUZ

Türkiye Selçuklu Devleti beylerbeyi. (ö. 1246 [?])


ŞEYH AHMET EFENDİ (BAZİRGAN) HANI

Osmanlı Dönemi eseri.


TACEDDİN PERVANE (Tacülvezir)

Türkiye Selçuklu Dönemi devlet adamı. (ö. 1237)


ŞAD/ŞAZ/ŞADİ BEY

Karamanoğulları Dönemi devlet adamı.


ŞAD/ŞAZ/ŞADİ BEY HAMAMI

Karamanoğulları Dönemi eseri.


TOPAL OSMAN PAŞA

Osmanlı sadrazamı. (1074/1663-64-1146/1733)


TURGUTOĞULLARI

Karamanoğulları Döneminde önemli hizmetlerde bulunmuş bir Türk aşireti.


TÜRBE HAMAMI

Karamanoğulları Dönemi [?] eseri.