Konya Tarihi kategorisi için 117 sonuç bulundu.


TÜRKİYE SELÇUKLULARI (Anadolu Selçukluları)

(1075-1308) Konya merkezli olarak Anadolu’ya egemen olan Selçuklular. (Türkiye Selçuklu Devleti Dönemi: 1150-1250)


YUKARI HAMAM

Geç Dönem Osmanlı eseri.


VİLAYET (HÜKÜMET) KONAĞI

Geç Dönem Osmanlı eseri.


YALBURT SU ANITI

Hitit Dönemi eseri.


SERDENGEÇTİ ÖMER AĞA

(ö. 1212/1797) Hayırsever.


SELÇUKNAME

Özellikle Selçuklulardan bahseden eserlere verilen isim.


ABDÜLFETTAH AĞA HANI

Osmanlı Dönemi eseri.