Konya Tarihi kategorisi için 117 sonuç bulundu.


SEYFEDDİN TORUNTAY

Türkiye Selçuklu Dönemi devlet adamı. (ö. 681/1282)


SİMAVLI AİLESİ

Köklü bir aile.


HOCA CİHAN (Hâce-i Cihân)

Türkiye Selçuklu Dönemi ilim ve devlet adamı.


HOCACİHAN HANI

Türkiye Selçuklu Dönemi eseri.


HONDİ HATUN

Turgutoğullarına mensup hayırseverliğiyle tanınmış bir hanım.


HÜSNÜŞAH HATUN

Sultan II. Bayezit’in eşlerinden.


İBN BİBİ

(Nasıreddin Hüseyin b. Muhammed b. Ali el-Ca’ferî er-Rugadî) (ö. 684/1285) Türkiye Selçukluları hakkında yazdığı el-Evâmirü’l-Ala’iyye fi’l-Umuri’l-Ala’iyye adlı eseriyle tanınan İranlı tarihçi.


İHTİYAREDDİN HASAN

(ö. 1196 [?]) Türkiye Selçuklu Dönemi devlet adamı. (Vezareti: 1176-1188)


İVRİZ KAYA ANITI

Hitit Dönemi eseri.


KADI İZZEDDİN MUHAMMED RAZİ

Türkiye Selçuklu Dönemi devlet adamı, kadı. (ö. 654/1256)