Konya Tarihi kategorisi için 117 sonuç bulundu.


BABA İLYAS

1240 yılında Türkiye Selçuklu Devleti’ne karşı giriştiği büyük siyasi-içtimai ayaklanma hareketine adını veren ve Anadolu’da ilk gayri Sünni cereyanların temelini atan Türkmen şeyhi.


ALÂEDDİN SAAT KULESİ

Eflatun Mescidi kubbesinin üzerine ahşaptan inşa edilen saat kulesi.


ALÂEDDİN SİYAVUŞ

Cimri lakabıyla tanınan düzmece şehzade. (ö. 1277)


BAHAEDDİN TERCÜMAN

IV. Rükneddin Kılıçarslan’ın atabeyi ve veziri.


ALAKOVA (BALIKOVA)

Bir semt.


ALİ GAV

Konya Kalesi’nin fethini sağlayan menkıbevî kahraman.


BAKKALBAŞILAR

Köklü bir aile.


ALTINAPA HANI

Türkiye Selçuklu Dönemi eseri.


ALTUNABA (ŞEMSEDDİN ALTUNABA)

Altunaba Medresesinin kurucusu Türkiye Selçuklu Dönemi devlet adamı. (ö. 634/1236-37)


ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ

(1075-1308) Konya merkezli olarak Anadolu’ya egemen olan Selçuklular. (Türkiye Selçuklu Devleti Dönemi: 1150-1250)