Edebiyat kategorisi için 81 sonuç bulundu.


HADİMİOĞLU, NUMAN

Yazar. (1913-1991)


MAHALLE MEKTEBİ

Nitelikli bir hayat ve edebiyat dergisi.


MAKALAT-I SEYYİT HARUN VELİ

Abdülkerim b. Şeyh Musa’nın Seyyit Harun hakkındaki Türkçe menkıbevi eseri.


MASAL

Olağanüstü kişiler ve olaylarla geliştirilen hikâye.


MUHYİ

(Bezcizade Mehmet Muhyiddin Efendi) (ö. 1020/1611) Mutasavvıf, şair, bestekâr.


NİZAMİ-İ KONEVİ

XV. yüzyıl divan şairi.


TEKERLEME

Yarı anlamlı yarı anlamsız sözlerden oluşan halk edebiyatı ürünü.


VÜSULİ ÇELEBİ

(930/1523-24 - 998/1590) Selimnâme’siyle tanınan Osmanlı kazaskeri, şair.


UYSAL, RAMAZAN

(d. 28.12.1939) Yayımcı, yazar.


ÂŞIK ALİ

(1270/1854-1334/1918) Halk şairi.