Mevlâna ve Mevlevilik kategorisi için 111 sonuç bulundu.


AHMET EFLAKİ

(Şemseddin Ahmet el-Eflaki el-Arifi) (ö. 761/1360) Mevlâna ve yakınlarını anlatan Mevlevi tarihçi ve şair.


ATEŞBAZ VELİ

(İzzeddin oğlu Yusuf) (ö. 684/1285) Mevlâna döneminin makam sahibi aşçısı.


AKYÜREK, AHMET REMZİ

Mevlevi postnişini, âlim, şair. (1872-1944)


ALÂEDDİN ÇELEBİ

(624-660/1227-1262) (Mevlâna’nın oğlu)


BAHA-İ VELED

(Sultanülulema Bahaeddin Muhammed Veled) Mevlâna’nın babası, sufi ve vaiz. (ö. 628/1231)


ALİ BEHÇET EFENDİ

Mutasavvıf, Mevlevi ve Nakşîbendi şeyhi. (1727-1822)


ALİ ÇELEBİ (MESNEVİHAN)

Konya Mevlâna Dergâhı mesnevihanı. (ö. 1190/1776)


ÂLİM ÇELEBİ I

Konya Mevlevi Dergâhı postnişini. (692/1292-751/1350)


AMİL ÇELEBİ

Mevlevi şeyhi.


ANKARAVİ, İSMAİL RUSUHİ

Mevlevi şeyhi ve Mesnevi şarihi. (ö. 1041/1631)