Mevlâna ve Mevlevilik kategorisi için 111 sonuç bulundu.


DEDE

Mevlevi tarikatında çile dolduran dervişlere verilen unvan.


DERGÂH ŞADIRVANI

Osmanlı Dönemi eseri.


DERVİŞ HÜCRELERİ

Mevlâna Dergâhı’ndaki Mevlevi dervişlerinin ikametgâhı.


DESTAR

Başa, fes veya sikkelere sarılan tülbent.


DESTEGÜL

Mevlevi kıyafetinde bir unsur.


DESTİNE HATUN

Divane Mehmet Çelebi’nin kızı.


DEVLET ŞAH HATUN

Sultan Veled’in torunu. (ö. 816/1413-14)


DİVANE MEHMET ÇELEBİ

Hz. Mevlâna soyundan gelen ve Mevleviliğin yayılmasında önemli hizmetleri bulunan Karahisar (Afyon) Mevlevihanesi şeyhi ve divan şairi. (852/1448 [?]-951-54/1544-47 arası)


BOSTAN ÇELEBİ

(Bostan-ı Evvel) (961/1553-1040/1630) Konya Mevlevi Dergâhı postnişini.


BOSTAN ÇELEBİ(Kara Bostan)

(Bostan-ı Sani) (1055/1645-1117/1705) Konya Mevlevi Dergâhı postnişini.