Mevlâna ve Mevlevilik kategorisi için 111 sonuç bulundu.


MEVLÂNA KÜLLİYESİ BÖLÜMLERİ

Mevlâna Dergâhı’nın Önemli Bölümleri


MEVLÂNA KÜLLİYESİ BÖLÜMLERİ II

Mevlâna Dergâhı’nın Önemli Bölümleri:


MEVLEVİLİK

Hz. Mevlâna’nın yolunda XIII. yüzyıl sonlarında Konya’da kurulan tarikat.


MİDHAT BAHARİ (BEYTUR)

Mevlevi şeyhi, şair ve edip. (1879-1971)


MUTAHHARA (ABİDE) HATUN

Mevlâna’nın torunu, Sultan Veled’in kızı.


MÜCAHİDİN-İ MEVLEVİYE ALAYI

I. Dünya Savaşı sırasında Filistin cephesine katılan gönüllü Mevlevi alayı.


MÜMİNE HATUN (Mader-i Mevlâna)

(ö. 621/1224) Baha-i Veled’in hanımı, Mevlâna’nın annesi.


NİZAMEDDİN ÇELEBİ

Konya Mevlâna Dergâhı sertabbahı. (1886-1957)


ŞEB-İ ARUS

(Şeb-i ‘Urus/‘Urs) Mevlâna’nın Hakk’a yürüyüş gününe verilen ad.


ŞEMS-İ TEBRİZÎ

(Şemseddin Muhammed b. Ali b. Melikdâd Tebrizî) (582/1186[?]-645/1247) Mevlâna’nın gönül dünyasındaki büyük değişmelere sebep olan mutasavvıf.