Mevlâna ve Mevlevilik kategorisi için 111 sonuç bulundu.


RUBAİYYAT-I MEVLÂNA

Mevlânaʼnın rubaileri.


SADREDDİN ÇELEBİ I

Konya Mevlevi Dergâhı postnişini. (1080/1669-1124/1712)


SADREDDİN ÇELEBİ II

Konya Mevlevi Dergâhı postnişini. (11.09.1825-22.11.1881)


SAFVET ÇELEBİ

(1250/1834-1305/1888) Konya Mevlevi Dergâhı postnişini.


SERTARİK EYÜP SABRİ ÇELEBİ

Konya Mevlâna Dergâhı sertariki ve mesnevihanı. (1236/1821-1301/1883)


SEVÂKIBU’L-MENÂKIB-I EVLİYÂULLAH

Mevlevîlik tarihi üzerine önemli bir kaynak eser.


SEYYİT ALİ ÇELEBİ

Konya Mevlâna Dergâhı mesnevihanı. (ö. 1190/1776)


SİKKE

Mevlevi serpuşu.


HATT-I İSTİVA

Mevlevi terimi.


HEDİYE HATUN

Mevlâna’nın manevi kızı.