Mevlâna ve Mevlevilik kategorisi için 111 sonuç bulundu.


ÇELEBİ EFENDİ KONAĞI

Çelebi Efendi Konağı’nın Arkeolojik ve Sanat Tarihi Açısından Değeri


FERRUH ÇELEBİ

Konya Mevlevi Dergâhı postnişini. (923/1517-1009/1600)


GEVHER HATUN

Mevlâna’nın ilk hanımı.


KARABOSTAN ÇELEBİ

Konya Mevlevi Dergâhı postnişini. (1055/1645-1117/1705)


KERRA HATUN

Mevlâna’nın hanımı. (ö. 1292)


KİMYA HATUN

(ö. 644/1246-47) Mevlâna’nın manevi evladı.


GÜLBANK

Bazı tarikatlarda, özellikle Mevlevilikte özel bir tarzda topluca yapılan dua.


GÜNEŞ HAN-I KÜBRA

Mevlevi halifesi.(1610-1680-90 [?])


PERVANE

(ö. 950/1543-4) Mevlevi şair.


POSTNİŞİN

Tarikat şeyhi.