Mevlâna ve Mevlevilik kategorisi için 111 sonuç bulundu.


LOKMANİ DEDE

Menâkıb-ı Mevlâna müellifi. (ö. 925/1519)


MEHMET AMİL ÇELEBİ

Mevlevi şeyhi. (ö. 1922)


MEHMET ARİF ÇELEBİ III (KARAHİSARİ)

Konya Mevlevi Dergâhı postnişini. (1006/1597-1050/1640)


MEHMET ARİF ÇELEBİ IV (HACI)

Konya Mevlevi Dergâhı postnişini. (1090/1679-1059/1746)


MEHMET BÂKIR ÇELEBİ

Makam çelebisi. (1901-1944)


MEHMET ÇELEBİ (HACI)

Konya Mevlevi Dergâhı postnişini. (1155/1742-1230/1815)


MESNEVÎ

Mevlâna’nın dinî, tasavvufi ve ahlaki manzum eseri.


MESNEVİHAN

Mevlâna Celaleddin-i Rumi’nin tasavvuf anlayışını içeren Mesnevi’sini okuyan, şerh eden, halka anlatan ve okutan kişi.


MEVLÂNA CELALEDDİN MUHAMMED

Mevleviliğin kurucusu ünlü bilgin ve mutasavvıf. (30.09.1207-17.12.1273)


MEVLÂNA KÜLLİYESİ

Mevlâna Türbesi etrafında oluşan yapılar topluluğu.