Mevlâna ve Mevlevilik kategorisi için 111 sonuç bulundu.


ARAKİYYE

Derviş başlığı.


ARISOY, MEHMET DEDE (ANKARAVİ)

Mevlâna Dergâhı’nın son hücrenişin dervişi. (1291/1874-1957)


ARİF ÇELEBİ II

Konya Mevlevi Dergâhı postnişini. (746/1345-824/1421)


ARİF ÇELEBİ III

Konya Mevlevi Dergâhı postnişini. (1006/1597-1050/1640)


ARİFE ŞEREF HATUN

(Arife-i Hoş Likaa) (XIII-XIV. yy.) İlk kadın Mevlevi halifesi.


ARİFLERİN MENKIBELERİ (MENÂKIBÜ’L-ÂRİFÎN)

(Telif tarihi: 718/1318754/1358) Ahmet Eflaki’nin Mevlâna ve yakınlarını anlattığı eseri.


ÂSİTANE

Bir tarikatın veya tarikat kolunun merkezi durumunda olan büyük tekkelere verilen isimlerden biri.


BERG-İ SEBZ

Mevlevi terimi.


ÇELEBİLİK

Mevlâna Dergâhı şeyhliği.


ÇİLE

Ruhu arındırmak için girişilen sıkı perhiz ve mahrumiyet dönemi.