Sanatçılar ve Sanat Eserleri kategorisi için 60 sonuç bulundu.


ABAOĞLU MEHMET TEVFİK BEY

Bankacı, fotoğraf sanatçısı. (1884-1927)


ABDULLAH RIZA (RUNYUN) EFENDİ

Hattat. (d. H 1342/M 1924)


ABDURRAHMAN EFENDİ

Hattat. (1257/1841-1323/1905)


ABDÜLVAHİT B. SELİM

XIII. yüzyıl Türkiye Selçuklu mimarı.


ACEM ALİ

Klasik Osmanlı mimarisinde adı bilinen ilk başmimar. (ö. 944/1537 [?])


AHMED b. ABDULLAH b. ASLİ

Karamanoğulları Döneminde yaşayan mimar ve çini ustası.


ATALAY, TURGUT

(d. 1918/ö. 2004) Ressam.


AYNÜDDEVLE

Mevlâna’nın ressamı. (XIII. yy.)


ALANYALI HACI ABDÜLGANİ VEHBİ EFENDİ

Hattat. (ö. 1275/1859-60)


BAHATTİN ÇELEBİ (ÖZSOY)

Naathan, kudümzenbaşı, bestekâr. (1299/1882-1945)