Alimler ve Veliler kategorisi için 88 sonuç bulundu.


ABDULLAH BOSNEVİ

Abdullah b. Muhammed (ö. 1054/1644) Âlim, mutasavvıf ve Füsus şarihi.


ABDULLAH VAHDİ EFENDİ

Konya müftüsü, müderris. (ö. 1302/1884-85)


ABDÜLBASİR EFENDİ

Müderris, Nakşî şeyhi, hattat. (1236/1821-1314/1896)


ÂŞIK HAYDAR

(Şıh Hasan Pekaşık) (1319/1903-2007) Bektaşi meşrep mutasavvıf.


ABDÜLEHAT MEHMET EFENDİ

Konya müftüsü, müderris. (ö. 1264/1848)


ABDÜLKADİR EFENDİ (MÜFTÜ)

Konya müftüsü, müderris. (1831-1902)


ABDÜLLATİF el-KUTSİ (Abdüllatîf b. Abdirrahmân b. Ahmed el-Kudsî)

Zeyniyye tarikatını Anadolu’ya getiren âlim ve sufi. (786/1384-856/1452)


ABDÜLLATİF KARAMANİ

Türk ahlâkçısı.


ABDÜLMÜMİN HALİFE

Karamanoğlu Dönemi âlim ve musikişinası. (ö. 876/1472)


ABDÜRRAHİM EFENDİ

Kurra. bk. POSTALCIZADE ABDÜRRAHİM EFENDİ 1290/1873-1954)