Konya Tarihi kategorisi için 117 sonuç bulundu.


ABDURRAHMAN NUREDDİN PAŞA

Vali, Sadrazam. (1836-1912)


ABDÜLAZİZ EFENDİ

II. Abdülhamit’e suikast teşebbüsleri ile tanınan Konyalı bir Jön Türk. (1284/1868-1908)


ABDÜLAZİZ SULTAN

Türkiye Selçuklu Dönemi devlet adamı.


ABDÜLEZEL PAŞA

Osmanlı Dönemi komutanı. (1243/1828-29-1313/1897)


ABDÜLFETTAH ÇAVUŞ

Yeniçeri çavuşu, Hacıfettah Camii banisi. (ö. 1131/1718-19)


AĞAÇ PAZARI

Tarihî pazar yeri.


AT PAZARI

Eski bir pazar yeri.


ATÇEKENLER

Osmanlılar Döneminde Konya ve çevresinde soy at yetiştiren Türk topluluklarına verilen ad


AİLE

Konya’nın Köklü Aileleri


ATİS İBRAHİM HAKKI

Tarihçi, kitabe uzmanı, şehir tarihi yazarı, gazeteci ve müzeci. (1896-20.08.1984)